Ta droga jest też ważna dla strefy gospodarczej w Gryfinie

igryfino.pl

Ta droga jest też ważna dla strefy gospodarczej w Gryfinie
-Ta droga jest ważna dla rozwijających się stref gospodarczych w Gryfinie, Stargardzie i Goleniowie – uważa Artur Nycz, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. - Sprawna komunikacja drogowa i kolejowa to bardzo ważne argumenty dla rozwoju powiatu gryfińskiego. Budowa s3, s6 i s10 będzie miała wpływ na podniesienie atrakcyjności do mieszkania, pracy i odpoczynku w tej części województwa - zauważa Hubert Andrych, radny Rady Powiatu w Gryfinie.

- Celem nadrzędnym Ministerstwa Infrastruktury jest przygotowanie całego ciągu drogi s10 do realizacji. (...) Należy jednak mieć na względzie istniejące ograniczenia finansowe - odpowiedziało Ministerstwo Infrastruktury w piśmie do senatora RP Grzegorza Napieralskiego, wiceprzewodniczącego zespołu parlamentarnego Pomorza Zachodniego.

W lipcu 2018 roku samorządowcy i politycy różnych opcji spotkani się w Wałczu z inicjatywy ówczesnego radnego Sejmiku Cezarego Szeligi i senatora RP Grzegorza Napieralskiego by rozmawiać o budowie drogi ekspresowej s10 łączącej Szczecin, Stargard, Wałcz z Warszawą. Jego efektem jest deklaracja utworzenia stowarzyszenia S10, którą poparły Sejmiki Województw Zachodniopomorskiego i Kujawsko - Pomorskiego.

W piśmie od Ministra Infrastruktury czytamy, że inwestycja w postaci budowy s 10 ma być realizowana w formule partnerstwa publiczno - prywatnego i w tym celu są przygotowywane dokumenty. Prowadzone są też prace nad dokumentacją dla poszczególnych odcinków. W piśmie zaznaczono, że inwestycja będzie finansowana z funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej UE o ile... środki będą na wystarczającym poziomie.

-To budzi niepokój wśród mieszkańców mieszkających przy obecnej drodze krajowej 10. Dlatego w kwietniu spotykamy się w Bydgoszczy by dalej podnosić potrzebę budowy s10, Musimy pilnować tej inwestycji od Szczecina po Warszawę - mówi senator Grzegorz Napieralski.

Artur Nycz radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dodaje, że droga jest ważna dla rozwijających się stref gospodarczych w Gryfinie, Stargardzie i Goleniowie. W Mirosławcu i Wałczu są bazy wojskowe, które muszą mieć dostęp do dróg spełniających ich standardy.

-To ważna inwestycja dla miasta Wałcz - podkreśla nowy burmistrz miasta Maciej Żebrowski. - Jest obwodnica Wałcza, ale bez połączanie ze Szczecinem lub Warszawą sytuacja z dojazdem do Wałcza się nie zmienia. Tak samo modernizacji potrzebuje kolej łączą Wałcz z Polską - dodaje.

Pytanie jest jedno czy parlamentarzyści z Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, Kujawsko - Pomorskiego i Mazowsza będą działać wspólnie na rzecz drogi s 10. Tymczasem badania pokazują, że droga A2 od Poznania do Warszawy jest już bardzo przeciążona.

https://www.igryfino.pl/wiadomosci/31482,ta-droga-jest-tez-wazna-dla-strefy-gospodarczej-w-gryfinie?fbclid=IwAR2_9EJI6m1HVvkUsoPmTIb9pEuKUHxxZZqJKok81MBGISqUHo0hJPvB3W8

STRONA SENATU RP

POLECAM

CIEKAWE