Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Napieralskiego

www.senat.gov.pl

Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Napieralskiego
​W 2019 roku rozpocznie się budowa obwodnicy miasta #Myślibórz. Gratuluję determinacji dla Pana Piotra Sobolewskiego, burmistrza Myśliborza. Dobrze było przyłożyć w tej sprawie cegiełkę. Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Premier!

Działając w imieniu i na rzecz lokalnej społeczności, składam oświadczenie w sprawie zaniechania inwestycji

dotyczącej budowy obwodnicy miasta Myśliborza.

Sytuacja jest bardzo poważna, bowiem zarówno miasto Myślibórz, jak i GDDKiA poniosły już znaczne

wydatki finansowe związane z realizacją obwodnicy. Pokrótce chcę przypomnieć kilka faktów.

Obwodnica Myśliborza była ujęta w programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015. Niestety poprzedni

rząd usunął to zadanie z programu i wyznaczył nową datę jego realizacji, to jest w latach 2014–2023,

co jest niezrozumiałe, tym bardziej że w 2009 r. zadanie to uzyskało status inwestycji przygotowanej do wejścia

w fazę realizacji. Nie chcę się rozpisywać na temat tego, w którym roku jaka instytucja czy podmiot

poniosły nakłady finansowe na przygotowanie wyżej wymienionej inwestycji. Przypomnę tylko, że suma

poniesionych kosztów finansowych na ten projekt wynosi 8 milionów zł. Pragnę również zaznaczyć, że inżynieria

finansowa tejże inwestycji przewiduje wkład miasta Myśliborza w wysokości 13 milionów zł, natomiast

cała inwestycja szacowana jest na około 50 milionów zł. Jest to najtańsza, najkrótsza i jedna z najbardziej

oczekiwanych obwodnic w naszym kraju.

Pragnąłbym szczególnie zainteresować Pana Ministra tym zadaniem inwestycyjnym, które w moim odczuciu

i w odczuciu mieszkańców Myśliborza i okolic, którzy na co dzień zmuszeni są jechać przez to piękne

miasto, jest niezbędne.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Napieralski

STRONA SENATU RP

POLECAM

CIEKAWE