Konferencja „Wymiana gospodarcza, naukowa i kulturalna między Polską a Wietnamem”

senat.gov.pl

Konferencja „Wymiana gospodarcza, naukowa i kulturalna między Polską a Wietnamem”
O tym, jak najlepiej wykorzystać duży potencjał współpracy Polski i Wietnamu, dyskutowano w Senacie 20 września 2018 r., podczas konferencji „Wymiana gospodarcza, naukowa i kulturalna między Polską a Wietnamem”, zorganizowanej przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności z inicjatywy senatorów Andrzeja Stanisławka i Grzegorza Napieralskiego.

„Stosunki polsko-wietnamskie mają nie tylko długą przeszłość, ale i bardzo dobrą perspektywę rozwoju. I o tym przede wszystkim chcemy dzisiaj mówić” – zaznaczył, otwierając ją, wicemarszałek Bogdan Borusewicz.

Przewodniczący komisji gospodarki senator Andrzej Stanisławek przypomniał, że podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Wietnamie w 2017 r. podpisano wiele umów i porozumień międzyrządowych, mających na celu zintensyfikowanie współpracy gospodarczej. Otwarto też Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Ho Chi Minh.

„Wietnam jest naszym bardzo ważnym partnerem polityczno-gospodarczym w Azji. Szczególnie pozytywnie oceniamy stały wzrost wymiany handlowej między naszymi krajami” – zapewnił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. „Wicepremier Truong Hoa Binh i ja liczymy na coraz większą konkurencyjność towarów w obu krajach” – dodał. Zaznaczył, że konieczne jest też zacieśnienie współpracy w takich dziedzinach, jak przemysł farmaceutyczny, zbrojeniowy, wydobywczy, biomedycyna czy sektor rolno-spożywczy. „Z satysfakcją przyjmuję deklarację wicepremiera Truong Hoa Binha w sprawie większej aktywności wietnamskich pracowników w Polsce” – mówił wicepremier. Mówiąc o współpracy naukowej i badawczej między obu krajami, wskazał na wspólne projekty w zakresie budownictwa okrętowego i medycyny. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił też, że Polska docenia wkład diaspory wietnamskiej w nasz gospodarczy i kulturalny rozwój.

„Polska i Wietnam uznawane są za wzór udanej transformacji’ – mówił wicepremier Wietnamu Truong Hoa Binh. „Ze słabo rozwijającego się i rozdartego wojną kraju Wietnam stał się gospodarką o wartości 220 mld dolarów, ze średnim dochodem na mieszkańca w wysokości 2100 dolarów. 122 podmiotów, w tym światowe koncerny, zainwestowało w Wietnamie 300 mld dolarów” – wyliczał wicepremier. Dodał, że Wietnam ma swoje inwestycje w 72 krajach, przede wszystkim w dziedzinie górnictwa, telekomunikacji, informatyki, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska czy bankowości. Wicepremier Truong Hoa Binh podkreślił, że dla Polski Wietnam może być bramą do krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Południowo-Wschodniej Azji (ASEAN), z rynkiem liczącym ponad 600 mln osób. Z kolei Polska dla Wietnamu jest bramą na rynki krajów Unii Europejskiej. Wicepremier ocenił, że wymiana handlowa między obu krajami jest duża, ale nie zaspokaja oczekiwań obu stron. Wyraził nadzieję, że podczas tej wizyty zostaną ustalone metody jej intensyfikacji. Dodał, że Wietnam jest zainteresowany współdziałaniem także w zakresie ochrony środowiska. Zapewnił również, że rząd Wietnamu będzie zachęcał do inwestycji w Polsce, m.in. w dziedzinie informatyki.

Doradca prezydenta RP ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa Bogusław Winid podkreślił, że w historii stosunków między Polską a Wietnamem jest wiele pięknych kart i dowodów sympatii, nie zmienia się to mimo dynamicznej sytuacji na świecie. Zgromadzony kapitał współpracy i zaufania powinien posłużyć do budowy naszych relacji w przyszłości. Bogusław Winid przypomniał, że podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Wietnamie podpisano m.in. ramową umowę o współpracy finansowej i umowę inwestycyjną. Wyraził nadzieję, że konferencja utwierdzi oba kraje w przekonaniu, iż jesteśmy dobrymi partnerami i mamy sobie wiele do zaoferowania.

Wybrane aspekty działalności Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Wietnamskiej „Przyszłość”, w tym współpracę z Wietnamczykami – absolwentami polskich uczelni i ze społecznością wietnamską w Polsce, stanowiącą dobry przykład integracji, omówił jego przewodniczący prof. Tadeusz Iwiński.

Przewodniczący parlamentarnej grupy polsko-wietnamskiej senator Grzegorz Napieralski powiedział, że jej zadaniem jest pokazać relacje między obu krajami z innej niż oficjalna strony. Działalność grupy i ta konferencja mają uświadomić polskim firmom, uczelniom i instytucjom kultury, że Wietnam stanowi ogromne pole do współpracy.

Wiceminister przedsiębiorczości Tadeusz Kościński podkreślił, że od 2016 r. Wietnam jest najważniejszym partnerem Polski w Azji. W ostatnim okresie nastąpiła znacząca intensyfikacja relacji gospodarczych między obu krajami. W 2017 r. obroty wyniosły 2,2 mld dolarów (wzrost 18% rok do roku), polski eksport do Wietnamu – 277 mln dolarów (wzrost 17% rok do roku), a wietnamski import do Polski 2 mld dolarów (wzrost 18,5% rok do roku). W I półroczu 2018 r. polski eksport do Wietnamu wzrósł o 20%. Wietnam jest ważnym rynkiem zaopatrzenia polskiego przemysłu w podzespoły elektroniczne, montowane do produktów końcowych, wytwarzanych w Polsce. To największa grupa importowanych towarów, pozostałe to m.in. obuwie sportowe, wyroby tekstylne, kawa, przyprawy i produkty orientalne. Wiceminister ocenił, że współpraca inwestycyjno-kapitałowa utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, ale zauważa się tendencję wzrostową. W 2016 r. 272 spółki z udziałem kapitału wietnamskiego zainwestowały w Polsce 28 mld zł, ale to zaledwie 0,01% kapitału zagranicznego w Polsce. Polscy przedsiębiorcy zaś zainwestowali w Wietnamie 91 mld dolarów, np. Grupa Adamed nabyła pakiet kontrolny firmy Dat Vi Phu, transakcja stanowi największą polską inwestycję bezpośrednią w Wietnamie. Jak zaznaczył wiceminister, Wietnam znalazł się wśród 5, wytypowanych przez polski rząd, krajów, gdzie będą prowadzone intensywne działania promocyjne.

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Pekao SA omówili doświadczenia w finansowaniu polskich firm działających za granicą. Przedstawili również konkretne propozycje rozwiązań oferowanych przez swoje banki.

Reprezentanci polskich uczelni, m.in. uniwersytetów: Rzeszowskiego i Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, a także Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, przedstawili praktyczne aspekty międzynarodowej współpracy naukowej i efekty projektów wymiany z uczelniami wietnamskimi, np. uniwersytetem w Hanoi.

Podczas konferencji scharakteryzowano także ruch turystyczny między Polską a Wietnamem, w tym trudności wynikające z braku bezpośrednich połączeń lotniczych.

Przed konferencją wicepremiera Wietnamu Truonga Hoa Binha wraz z delegacją przyjął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Politycy rozmawiali o wzajemnych relacjach, o współpracy gospodarczej, naukowej, wymianie handlowej i kontaktach parlamentarnych.

STRONA SENATU RP

POLECAM

CIEKAWE