Działam

Skutecznie załatwiam sprawy ważne dla regionu. W ostatnich latach lobbowałem m.in. za:

STRONA SENATU RP

POLECAM

CIEKAWE